Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 21 грудня 2019 року

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 21 грудня 2019 року – дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах:
Загальна кількість простих іменних акцій  – 36000000 штук
Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій – 36000000 штук

Повідомлення про позачергові Загальні збори ПАТ Енергетичні технології

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Україна, 04053, м. Київ, Львівська площа, буд. 8-Б, код за ЄДРПОУ – 30223172

Шановний акціонере!

27 грудня 2019 року об 11-00 за адресою: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б (III поверх, кімната переговорів) відбудуться позачергові загальні збори Публічного акціонерного товариства «Енергетичні технології» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 30223172, місцезнаходження – 04053, м. Київ, Львівська площа, 8-Б) (далі – «Товариство»). Пропонується наступний проект порядку денного:

  1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.
  2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
  3. Про зміну типу Товариства.
  4. Про зміну найменування Товариства.
  5. Про зміну місцезнаходження Товариства.
  6. Про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства.
  7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
  8. Про затвердження положень Товариства, а саме: Положення про Загальні збори, Положення про Директора, Положення про Наглядову раду.
  9. Про внесення змін до Статуту Товариства.
Продовжити читання “Повідомлення про позачергові Загальні збори ПАТ Енергетичні технології”

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 19 листопада 2019 року

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 19 листопада 2019 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Загальна кількість простих іменних акцій  – 36000000штук

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій – 36000000штук