Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 21 грудня 2019 року

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 21 грудня 2019 року – дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах:
Загальна кількість простих іменних акцій  – 36000000 штук
Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій – 36000000 штук