Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 19 листопада 2019 року

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 19 листопада 2019 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Загальна кількість простих іменних акцій  – 36000000штук

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій – 36000000штук